Örkelljunga Fjärrvärmeverk ab 

Orgnr: 556208-8137

GDPR

25 maj 2018 börja den nya dataskyddsförordningen att gälla som lag i Sverige.

 

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla Dina personuppgifter. 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

 

Varför behandlar vi Dina personuppgifter?

När Ni tecknar ett leveransavtal med oss behöver vi Dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

 

Vi behandlar Dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under hela den tid som krävs för att avtalet med Dig ska kunna fullgöras. När avtalstiden upphör, och vi inte längre har rättslig grund för att behandla Dina personuppgifter, kommer vi att radera Dina uppgifter.

 

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t e x användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton räknas som personuppgifter.

 

Vem behandlar Dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:

Örkelljunga Fjärrvärmeverk ab (organisationsnummer: 556208-8137)

 

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med Dig. Vi säljer inte Dina uppgifter vidare till någon tredje part.

 

Vilka uppgifter behandlar vi om Dig?

Örkelljunga Fjärrvärmeverk behandlar och registrerar personuppgifter som Du lämnar till oss. För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från Dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress. Fullständig information om Dig finns dokumenterad i våra fjärrvärmeprogram som hanterar, fjärravläsningar, fakturor, förbrukningar.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om Dig i Örkelljunga Fjärrvärmeverk´s verksamhet. Om Du vill veta vilka uppgifter Örkelljunga Fjärrvärmeverk behandlar om Dig så kan Du lämna eller skicka in en skriftlig och undertecknad av Dig begäran om det till oss på den adress som anges nedan under kontakt. Vi kommer att lämna ut uppgifter om Dig inom en månad från att vi mottagit Din förfrågan.

 

Kontaktinformation:

 

Personuppgiftsansvarig:

Örkelljunga Fjärrvärmeverk ab

Box 124

286 22 Örkelljunga

 

Telefon: +46 435 – 525 50

 

E-post: info@ofvab.se

 

Dataskyddsombud:

Iréne Eklund 

Ring
E-postadress
Om